להוביל תרבות ארגונית, ממוקדת שירות, בארגונים הוא מהלך מורכב החוצה ארגון. בשנת 2004 בזק בינלאומי "חוקקה" בשיתוף עובדיה את חזון החברה הבא: "בזק בינלאומי תוביל בחדשנות, באיכות ובעוצמה את השווקים בהם היא פועלת, תוך מתן מענה מהיר ומקצועי לצרכיהם המשתנים של לקוחותיה ויצירת סביבת עבודה מתקדמת ומאתגרת לעובדיה". חזון זה מבוסס על ערכי הליבה , אותם הגדירה בזק בינלאומי ולאורם התחייבה לפעול ובראשם ציינה החברה את נושא השירות ללקוח: לקוח במרכז; שירות איכותי; פיתוח ההון האנושי; מוכוונות ומחויבות לתוצאות; אמינות, יושר והוגנות; שקיפות ופתיחות מידע וידע; מחויבות לעשייה איכותית ויעילה; חתירה למצוינות ולשיפור מתמיד; עידוד יזמות וטיפוח יצירתיות ועבודת צוות ושיתוף פעולה. היצמדות החברה לחזון וערכים אלה, בשנים 2004 -2005, הובילה אותה למהלך משמעותי ושינוי דרמטי בתרבות השירות בארגון, שכן היה ברור לכל שהדבר דורש פיתוח תרבות ארגונית, כמו גם הנחלת דפוסי התנהגות לכלל העובדים. ואכן מאז "חקיקת" החזון, הארגון נמצא בתהליך אימוץ מתמיד של התנהגויות לאור אותם הערכים.

מבחינתה של בזק בינלאומי הטמעת תרבות ארגונית ממוקדת שירות הינו מהלך בעל חשיבות עליונה, שכן בזק בינלאומי היא חברה שליבת העיסוק שלה הוא מתן שירותי תקשורת ללקוחות וככזו היא מחויבת לתרבות ארגונית ברורה וממוקדת שירות.